از خدا پرسیدم:


خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،

با اعتماد زمان حالت را بگذران

و

بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .


شک هایت را باور نکن وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است

فقط

اگربدانید که چطور زندگی کنید


مهم این نیست که قشنگ باشی ،

قشنگ این است که مهم باشی!

حتی برای یک نفر

مهم نیست شیر باشی یا آهو


مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی

كوچك باش و عاشق...

كه

عشق می داند آئین بزرگ كردنت را

بگذارعشق خاصیت تو باشد

نه

رابطه خاص تو باکسی

موفقیت پیش رفتن است

نه

به نقطه ی پایان رسیدن

· فرقى نمی كند گودال آب كوچكی باشی یا دریای بیكران...

زلال كه باشی، آسمان در توست

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1389 | توسط: آرامش خیال | طبقه بندی: جملاتی برای زندگی، | نظرات()