برای همه وقت هایی كه مرا به خنده واداشتی،

برای همه وقت هایی كه به حرف هایم گوش دادی
برای همه وقت هایی كه به من جرات و شهامت دادی،


برای همه وقت هایی كه مرا در آغوش گرفتی
برای همه وقت هایی كه با من شریك شدی،

برای همه وقت هایی كه با من غمگین شدی
برای همه وقت هایی كه خواستی در كنارم باشی،


برای همه وقت هایی كه به من اعتماد كردی
برای همه وقت هایی كه مرا تحسین كردی،

برای همه وقت هایی كه باعث راحتی و آسایش من بودی
برای همه وقت هایی كه گفتی "دوستت دارم"،

برای همه وقت هایی كه در فكر من بودی
برای همه وقت هایی كه برایم شادی آوردی،


برای همه وقت هایی كه به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی

برای همه وقت هایی كه دلتنگم بودی،

برای همه وقت هایی كه به من دلداری دادی
برای همه وقت هایی كه در چشمانم نگریستی،


برای همه لحظات شادی که برایم ساختیبه خاطر همه این ها هیچ وقت فراموش نكن كه
لبخند من به تو یعنی " عاشقانه دوستت دارم " آغوش من همیشه برای تو باز است.
همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم. همیشه پشتیبانت هستم.
فقط كافی است چیزی از من بخواهی ، بلافاصله از آن تو خواهد شد.
در دنیا تو از هركسی برایم مهم تر هستی.
همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم...
همیشه در فکر تو هستم..
تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی كه لبخند بر لب داری...
من برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است،من هنوز در چشمانت گم شده هستم...
تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری

با تشکر از وروجک

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1389 | توسط: آرامش خیال | طبقه بندی: جملاتی از جنس دوست داشتن ، | نظرات()