بگذار آن کسی باشم که با تو در کوهسار گام برمیدارد ،
بگذار آن باشم که با تو در گلزار گل می چیند ،
بگذار کسی باشم که با او احساس درون می گویی ،
بگذار کسی باشم که بی دغدغه با او سخن می گویی ،
بگذار کسی باشم که در غم ، سوی او می آیی ،
بگذار کسی باشم که در شادی با او می خندی ،
بگذار کسی باشم که به او عشق می ورزی .

(سوزان پولیس شوارتز)

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 مهر 1389 | توسط: آرامش خیال | طبقه بندی: جملاتی از جنس دوست داشتن ، | نظرات()