خداوندا ، از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار

نگاهی ، یادی ، تصویری ، خاطره ای..

برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بودیم .

عکس عاشقانه کارتونی -www.taknaz.ir

بار امانتی که بر دوش ما نهاده شده انسانیت ماست
انسانیت عین راستی و درستی
راستی و درستی عین پاکی
پاکی عین عشق است
انسان باشیم!

عکس عاشقانه کارتونی -www.taknaz.ir

دوستی گذشتن نیست ، از خودگذشتن است / دوستی شنیدن نیست ، فهمیدن است دوستی دیدن نیست ، حس کردن است / دوستی ترک کردن نیست ، حفظ کردن است .

با تشکر از وروجک


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 مهر 1389 | توسط: آرامش خیال | طبقه بندی: جملاتی برای زندگی، | نظرات()