دیگر
دلواپس هیچ چیز نیستم
نه تو كه یك كوه یخی
و
منجمد
نه خشك شدن گل سرخی كه با هم كاشتیم
نه
حتی
رودی كه در حال خشكیدن است
چون
می دانم همه چیز گذراست
حتی عـــشق تو...

با تشکر از وروجک

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1389 | توسط: آرامش خیال | طبقه بندی: جملاتی از جنس دوست داشتن ، | نظرات()