همه می گویند كه اسیر سراب چشمانت شده ام ...
همه می گویند اسیر تارهای بافته احسا ست شده ام...
همه می گویند و باز هم می گویند كه قلبم را در سراب گم كرده ام
و روزی مرا در بازار عشاقت به قیمت یك لبخند مرا خواهی فروخت
ولی من تنها به چشمان سیاهت نگاه می كنم تا پاسخ سوالهایم را در
نگاهت بیابم

با تشکر از وروجک

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1389 | توسط: آرامش خیال | طبقه بندی: جملاتی از جنس دوست داشتن ، | نظرات()